สำนักงานใหญ่

บริษัท อินสทรูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

156 ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

Instrutech Engineering Co., Ltd.

156 Soi Serithai 29, Serithai Road, Klongkum, Buengkum, Bangkok 10240

 Tel: 66 (0) 2733 8184

 Fax: 66 (0) 2733 8180

 Hot line: 089-921-9422, 091-775-9825

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.