ขอบเขตการบริการ

        การบริการของเรามีหลายรูปแบบ ให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมของกิจการต่างๆ เช่น การบริการแบบรายครั้ง, การบริการแบบสัญญารายปี, การบริการแบบสัญญาพิเศษ ฯลฯ ขอบเขตของงานจะมุ่งเน้นไปทางด้านงานบริการเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นงานตรวจสอบ, งานวิเคราะห์ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ซึ่งขอบเขตงานบริการของเรามีดังนี้

 

Calibration Gas Detector (สอบเทียบด้านเครื่องตรวจวัดแก็สรั่ว)   

ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่วทั้งในและนอกสถานที่ ก๊าซที่ให้บริการ ได้แก่         

 • Combustible Gas (ppm, %L.E.L to % Vol.)                        
 • Carbon monoxide (ppm)
 • Oxygen (ppm to 100% Vol)
 • Hydrogen Sulphide (ppm)
 • Carbon dioxide (ppm to %vol)
 • Chlorine (ppm)
 • Ethylene Oxide (ppm)
 • Amonia (ppm)  

 

Gas Analyzer Calibration (สอบเทียบด้านเครื่องวิเคราะห์แก็ส)   

ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องวิเคราะห์แก็สทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่                    

 • NDIR - CO,CO2,NO,SO2 (PPMv)                                                                  
 • Thermal Conductivity - CH4,CO2,Ar,H2 (%VOL)
 • Flame Ionize Detector – CH4 (PPMv) Electrochemical – O2 in N2 (PPMv)
 • Zirconium Sensor - O2 in N2 (PPMv to %VOL)
 • Thermal Paramagnetic - O2 in N2 (%VOL)
 • Paramagnetic - O2 in N2 (%VOL) 

 

 

Test Fire Alarm System (ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย)

ทางบริษัทฯ ได้มีการบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สินค้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประกอบไปด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ในด้านวิศวกรรม และมีทักษะสูง ทั้งในด้านประสบการณ์, การออกแบบระบบความปลอดภัย, การก่อสร้าง, การทดสอบและการซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สามารถให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย และการตรวจสอบความปลอดภัย การบำรุงรักษาความปลอดภัย เป้าหมายหลักคือ การตรวจสอบความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

 

                                                              

 

 Calibration Flow Meter Service (บริการวัดอัตราการไหล)

เป็นการวัดอัตราการไหลในเส้นท่อ โดยใช้ Ultrasonic Flowmeter ไม่จำเป็นต้องตัดหรือเจาะท่อเพื่อทำการติดตั้งเครื่องมือวัด ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยการนำ Sensor ติดตั้งกับผนังท่อด้านนอกและทำการป้อนข้อมูลที่จำเป็นเพียงเท่านี้ก็สามารถอ่านค่าอัตราการไหลของของเหลวภายในเส้นท่อนั้นได้ รวมทั้งยังสามารถอ่านค่าอื่นๆ ได้อีกเช่น Flow Rate Velocity และ Totalizer และสามารถเก็บค่าที่ได้ลงในเครื่องเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทำรายงานต่อไป นอกจากนี้ตัวเครื่องวัดยังสามารถต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีก อาทิ เช่น หัววัดอุณหภูมิ ทำให้สามารถวัด Energy Consumption ของระบบ HVAC สำหรับงานบริการ นี้ทางบริษัทสามารถให้บริการตรวจวัดได้หลายจุดวัด ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

 • งานวัดประสิทธิภาพระบบ HVAC
 • งานวัดประสิทธิภาพ Pump
 • งานวัดปริมาณน้ำสูญเสียของระบบจ่ายน้ำ
 • งานวัดประสิทธิภาพระบบน้ำดับเพลิง
 • งานวัดอัตราการไหลของของเหลวต่างๆ
 • งานวัดขนาดของท่อทุกชนิด 

 

Installation Gas Detector, Gas Analyzer (การออกแบบและประกอบตู้ และติดตั้ง)

เราให้บริการติดตั้ง Gas Detector, Gas Analyzerและเรายังออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งนี้เรายังมีบริการออกแบบและประกอบตู้ Gas Detector, Gas Analyzer ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของลูกค้าด้วย 

 

 

Repair and Maintenance (การซ่อมแซม และบำรุงรักษา)

เราให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือวัดและเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งหมดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อม ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจเช็ค ซ่อม เพื่อให้เครื่องมือ ของท่านกลับมา ใช้งานได้สมบูรณ์ได้ทุกยี่ห้อ